Çelişki Ne Demek

1-) (Contradıctıon) 1. Bir önerme ile o önermenin değillemesinden
oluşan küme; iki önerme, cümle ya da ifadenin mantıksal olarak birbirini
dışlaması. Uzlaşmaz karşıtlık.

2. Di­yalektik
mantık çerçevesinde, olgu ve süreçlerde hem birbirle­rini zorunlu olarak gerektiren,
hem de birbirlerini karşılıklı olarak bertaraf etmeye yönelen karşıt
eğilimlerin bir arada bu­lunması durumu.


2-) Çelişme, tenakuz.


3-) Ne doğru ne de yanlış olan önerme.


4-) Hem doğru hem yanlış olan önerme.


5-) P bir önerme olmak üzere (...) önermesi.


Diğer Dillerdeki Anlamı

 • İngilizcesi İngilizce = Contradiction.
 • İngilizcesi İngilizce = Contrast.
 • İngilizcesi İngilizce = Discrepancy.
 • İngilizcesi İngilizce = Paradox.
 • İngilizcesi İngilizce = Contradictoriness.
 • İngilizcesi İngilizce = Antinomy.
 • İngilizcesi İngilizce = Cleavage.
 • İngilizcesi İngilizce = Excursion.
 • İngilizcesi İngilizce = Variable.
 • İngilizcesi İngilizce = Conflict.
 • İngilizcesi İngilizce = Disagreement.
 • İngilizcesi İngilizce = Variance.
 • Latincesi Latince = Contractictio

Örnek Cümleler

 • Gazete haberinde enteresan olarak belirtilen 1984 Türkiye doğumlu olan şüphelinin sorgulamada söyledikleri ile olayla ilgili ifadeleri alınan birçok kişinin verdiği bilgiler arasındaki Çelişki polisin dikkatini çekti.
 • Bu Çelişkili durumu nasıl izah etmek gerekir ? Ya da bu sizin için de bir Çelişki midir ? Bu elbette bir Çelişkidir.

Sizde içinde "Çelişki" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler