Üleştirme Sıfatı Ne Demek

1-) paylaştırma kavramı veren sıfat. türkçe'de bu kavram -er, -şer ekiyle sağlanır.


2-) Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede bu kavram -ar, -er, -şer ekiyle sağlanır: Otuzar kitap. Birer elma. İkişer kalem. Altışar lira gibi.


3-) (Derleme.. tevzii sayı sıfatı) Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede bu kavram -er, -şer ekiyle sağlanır: Birer elma, ikişer kalem, beşer lira vb.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Distributive numeral adjective.
  • Fransızcası Fransızca = Adjectif numéral distributif

Sizde içinde "Üleştirme Sıfatı" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler