Abdullah Ne Demek

1-) Bu isim Resuli Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın mübarek ve şerefli isimlerindendir. Çünkü, Allah'a itaat ve ibadette, kulluk yapmada devamlı ve en ileride olup bütün ömürlerinde Cenabı Hakka maddi manevi bütün halatında itaatttan ayrılmamıştır (A.S.M.). Hem muhterem babasının adı da Abdullah'tır. ABDULLAH İBNİ ABBAS (R.A Ashabı Kiram'ın fakih ve müctehidlerindendir. Resuli Ekrem'in (A.S.M.) amcasının oğludur. Ashabı Kiram arasında mümtaz bir mevki'e haizdir. Sahihi Buhari'de mezkur olduğu üzere Resuli Ekrem (A.S.M.), Abdullah hakkında : "İlahi onu dinde fakih kıl ve kitabını ona öğret!" diye dua buyurmuştu. Bu ali duaya mazhariyetinden dolayı zamanın en bilgin şahsiyeti olmuştu. Resuli Ekrem'in (A.S.M.) hadislerini ezberlemekte, tefsir, hadis, fıkıh ve feraiz gibi yüksek ilimlerde eşsizdir. Hz. Ömer ve Osman'ın (Radi Allah'ın kulu


2-) Tanrı'nın kulu.


Örnek Cümleler

  • Abdullah, yeni hükümeti kurması için Abdullah en-Nasur'u görevlendirdi.
  • Abdullah en-Nasur'u, bugün istifasını sunan eski başbakan Fayiz Taravne'nin ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği bildirildi.

Sizde içinde "Abdullah" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler