Aksam Namazı Ne Demek

1-) AKŞAM NAMAZI

İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan beş vakit namazdan akşam vaktinde kılınanı. Diğer farz namazlarla birlikte Hicret'ten birbuçuk yıl önce Mirac olayında farz kılınmıştır. Adını kılındığı vakitten almıştır. Farzı üç rekat olup farz-ı ayndır. Sünneti, sünnet-i müekkede olarak iki rekat kılınır.

Kur'an-ı Kerim'de "Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah'ı -ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur- tesbih edin, namaz kılın" (er-Rum, 30/17-18) buyurulmaktadır.

Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar, şafağın kaybolduğu ana kadar devam eder. İmam-ı Â'zam'a göre şafak, akşam ufuktaki kırmızılıktan sonra meydana gelen beyazlıktır. Bu beyazlığın kaybolması ile akşam namazının vakti sona erer. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise beyazlığın görünmesiyle akşam namazının vakti çıkar. İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'in görüşüne göre amel edilir. Ancak bu süre içinde kılınamadığı takdirde kızıllıktan sonra meydana gelen beyazlığın kaybolduğu ana kadar da kılınabilir.

Akşam namazının farzı, sünnetinden önce kılınır. Önce, günün akşam namazının farzını kılmağa niyet edilir. İftitah tekbiri ile namaza başlanır, "sübhaneke", "euzü besmele", "fatiha suresi" ve bir miktar ayet veya kısa surelerden biri (zamm-ı sure) okunur, rüku ve secdelerden sonra ikinci rekatta ayakta (kıyam) "fatiha" ve yine bir miktar ayet veya kısa surelerden biri okunur, yine rüku ve secdelerden sonra oturulur (ka'de-i ula)*

Et-tehiyyatü okunduktan sonra üçüncü rekata kalkılır, yalnız "fatiha" okunur, rüku ve secdelerden sonra tekrar oturulur (ka'de-i ahire)*, "Ettehiyyatü", salevat duaları ile "rabbena atina" ve "rabbenağfirli" duaları okunarak selam verilir. Daha sonra iki rekat olan sünnet kılınır. Akşamın sünnetinde her iki rekatta da "fatiha" ve zamm-ı sure* okunur; ikinci rekatta oturduktan sonra, farzının ka'de-i ahiresindeki dualar okunarak selam verilir.

Akşam namazının sünneti iki rekattan daha fazla da kılınabilir. Altı rekat kılmak menduptur. Her iki rekatta bir selam verilmelidir. Normal sünnetinden fazla kılınan bu namaza "evvabin namazı"* denir.

Akşam namazının vaktinin darlığı sebebiyle ezandan sonra hemen kılınmasında acele edilmelidir. Bu nedenle de kısa sureler okunmalıdır.

Akşam namazının, hazır olan akşam yemeğinden sonraya bırakılması menduptur. Yemek yenildiği takdirde namaz vakti çıkacak kadar dar olursa, namazı tehir etmek caiz değildir. (Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ankara 1985, II, 643)

Ahmet ÖZGEN


Sizde içinde "Aksam Namazı" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler