A'la Süresi Ne Demek

1-) A'la suresi, Mekke-i mükerremede nazil oldu (indi). On dokuz ayet-i kerimedir. Birinci ayet-i kerimedeki (en yüce) manasına gelen "A'la" kelimesi sureye isim olmuştur. Surede, Allahü tealanın her türlü noksanlıklardan tenzih edilmesi, uzak tutulması, Resullulah'ın nasihatlarından kimlerin faydalanıp kurtulacağı, kimlerin de istifade edemeyip, azaba uğrayacağı, insanların dünya hayatını tercih ettikleri halbuki ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğu, çünkü dünyanın geçici, ahiretin ise devamlı olduğu ve daha başka hususlar bildirilmektedir. (İbn-i Abbas, Kurtubi)

A'la suresi birinci ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyruldu:

Rabbinin o yüce ismini tesbih et (O'nun; zatında, sıfatlarında ve isimlerinde O'na layık olmayan her şeyden münezzeh (uzak, temiz) olduğuna inan. O'nun adını başkasına verme).

Dokuzuncu ve onuncu ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyruldu:

(Habibim) artık sen (fayda versin vermesin) insanlara nasihat et, öğüt ver. Allahü tealadan korkan kimse, nasihati, öğüdü dinleyecektir (ondan faydalanacaktır). Çok fasık ve bedbaht olan o nasihatlardan kaçınacak. O Cehennem ateşine girecek. (Âyet: 10-11)

Belki siz dünya hayatını, (ahirete) tercih edersiniz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve devamlıdır. (Âyet: 16-17)


Sizde içinde "A'la Süresi" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler