Aletler Ne Demek

1-) alat Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt Hoş görülmeyen bir işe yardımcı veya aracı olmayı kabul eden kimse, maşa Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne:"Alet işler, el övünür." Atasözü Bir el işini gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri Hoş görülmeyen bir işe yardımcı veya aracı olmayı kabul eden kimse, maşa:"Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor." Y. K. Karaosmanoğlu Bir amaca ulaşmak için kullanılan nesne Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt:"Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum." F. R. Atay Edevat. Avadanlık Sebeb, vesile, vesait Bir işte veya bir san'atta kullanılan vasıta. Bir makinayı vücuda getiren ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri ORGAN


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Fixings.

Örnek Cümleler

  • Bazen bıçak ve diğer öldürücü Aletler de sokulabiliyor.
  • Ankara İvedik Medikal Cihaz ve Tıbbi Aletler Proje Pazarı etkinliğine katılan Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 2011’de Ar-Ge konusunda Türkiye’nin yatırım harcamasının 11.

Sizde içinde "Aletler" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler