Beridşahlar Ne Demek

1-) Hindistan’ın güneybatısında Bidar bölgesinde kurulan sultanlık. Behmenli Devletinin veziri olan Kasım Bey Beridü’l-Memalik ismindeki bir Türk Beyi tarafından kuruldu (1492). Başlangıçta göstermelik olarak Behmenilere tabi olan Beridşahlar, 1527 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Adını Kasım Beyin ünvanından alan Beridşahlar Hanedanı, 1619 yılında Babür Sultanı Cihangir Şah tarafından ortadan kaldırılıncaya kadar 127 sene hükümran oldu.

Beridşah Sultanları : Saltanatı

Birinci Kasım Berid Şah : 1492-1504

Birinci Emir Berid Şah : 1504-1543

Ali Berid Şah : 1543-1580

İbrahim Berid Şah : 1580-1587

İkinci Kasım Berid Şah : 1587-1590

İkinci Emir Berid Şah : 1590

Mirza Ali Berid Şah : 1590-1601

Üçüncü Emir Berid Şah : 1601-1619


Sizde içinde "Beridşahlar" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler