Bileşik Ne Demek

1-) Alm. Verbindung (f), Fr. Composé, İng. Compound. İki veya daha fazla farklı elementin iyon veya atomlarından meydana gelen herhangi bir madde. Bileşiğin bileşimi belirlidir. Yani bileşikteki elementlerin bir birine oranı sabittir. Mesela su; her zaman iki atom hidrojen, bir atom oksijen bulundurur.

Sabit kimyasal bileşime ilaveten, belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri tecrübe edilen her hangi bir numune için aynıdır. Bu özellikler bir bileşiği element veya karışımdan ayırır. Bir element yalnızca tek tip atomdan meydana gelmiş iken, karışım iki veya daha çok bileşik veya element bulundurur. Mesela toprak gibi bir karışımın özellikleri ve bileşimi, farklı nümunelerde çok farklı olabilir. Fakat bileşikte böyle değildir.

Bileşikler bir kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelir. Reaksiyonda, reaksiyona girenler iki farklı element, element-bileşik veya bileşik-bileşik olabilir.

Bir bileşiğin kararlılığı, bileşiği meydana getiren elementlerin kimyasal aktivitesine bağlıdır. Mesela sodyumklorür (NaCl) çok kararlıdır (bozunmaz). Çok kararlı bileşiklerin bozunması için çok enerjiye ihtiyaç vardır. Bir kararlı bileşiği elektroliz vasıtasıyla elementlerine ayrıştırmak için tatbik edilen gerilim miktarı kararsız bileşik için tatbik edilenden fazladır. Mesela organik bileşikler kararsız olduğu için, az bir ısıtma, bozunmalarına sebeb olur. Fakat kararlı bileşik için çok daha yüksek ısı gerekir.

Bir bileşiğin fiziksel ve kimyasal özelliği kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden gidilerek anlaşılmaz. Yani, sodyum ve klorün özelliklerine bakarak sodyum klorürün özellikleri söylenemez. Suyu meydana getiren hidrojen ve oksijen gaz olduğu halde, su sıvıdır. Azot ve hidrojen gazlarının meydana getirdiği amonyak ise yine gazdır.

Bileşikler başlıca iki sınıfa ayrılır:

1.Anorganik bileşikler: Bunlar daha çok iyonlardan meydana gelmiştir. Tuzlar, asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır. Bu bileşikler genellikle kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.

2.Organik bileşikler: Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir. Genellikle suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar. Bu bileşiklerde elementleri bir arada tutan kuvvet, elektron bağlarıdır. Kararsız bileşiklerdir.


2-) Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.


3-) Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde).


4-) Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.


5-) Görüntü ile sesin aynı film üzerinde yer alması durumu.


6-) Birkaç elementden yapılmış madde.


7-) Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.


Diğer Dillerdeki Anlamı

 • İngilizcesi İngilizce = Composite, combinedfilm, married.
 • İngilizcesi İngilizce = Compound.
 • İngilizcesi İngilizce = Complex.
 • İngilizcesi İngilizce = Combined.
 • İngilizcesi İngilizce = Composite.
 • Almancası Almanca = Kombinierter
 • Almancası Almanca = Verbindung, BindungDgr.: Jap. kagobutuFiziksel
 • Fransızcası Fransızca = Combiné, film image-son, image et son combinés
 • Fransızcası Fransızca = Composé
 • Fransızcası Fransızca = Combinaison chimique, composé
 • Fransızcası Fransızca = Combinaison chimique, compos

Örnek Cümleler

 • 908,22 puan ve Çin'de Sangay Bileşik endeksi yüzde 0,14 azalarak 2.
 • 914 puandan, Çin'de Sangay Bileşik Endeksi de yüzde 1,6 gerileyerek 2.

Sizde içinde "Bileşik" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler