Cemal Ne Demek

1-) CEMÂLYaratılıştan güzel olmak, kişinin huyu güzel olmak.

Ayrıca kadınların güzelliğini dile getirmek için de kullanılır. Nitekim Hz. Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar: "Kadın dört şey için nikah edilir; malı için, soyu için, güzelliği (cemali) için ve dini için. Ey mümin sen bunlardan dindar olanla evlenmeye çalış. (Şayet bu tavsiyeye uymazsan) yoksulluğa düşersin. " (Buhari, Nikah, 15; Ebu Davud, Nikah, 2, 12; Nesei, Nikah, 10, 13; Muvatta', Nikah, 4).

Cemal kelimesi, insanın hoşuna giden, görünce içinde bir ferah ve mutluluk duyduğu şeylerin sıfatı için de kullanılır. Şu ayet-i kerimedeki cemal kelimesi de bu manayı ifade etmektedir: "(Allah) hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısınmanızı sağlayan ve daha bir çok yararlar vardır. Ve onlardan bazılarını da yersiniz. Akşamleyin meradan getirdiğiniz, sabahleyin meraya götürdüğünüz zaman onlarda sizin için güzellik de (cemal) vardır. " (en-Nahl, 16/3-6) Yüce Allah burada, hayvanların sabah ve akşam insanlara nasıl güzel göründüğünü anlatarak, karınları tok, memeleri sütle dolu olarak meralardan dönüşleri ve yavruları ile karşılaşıp meleşmeleri; ertesi sabah yeniden yayılmaya giderken koşuşup oynaşmalarının ne kadar zevkli (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul,1979, V, 3087-3088) bir manzara olduğunu canlı bir tablo halinde gözlerde canlandırmaktadır. Yemyeşil ovalardan, canlı, rengarenk, kır çiçeklerinin aralarından süzüle süzüle gelen hayvanlarını gören bir çiftçinin sevinç ve mutluluğunu en veciz ve canlı bir şekilde tasvir ederken, bu güzel tabloyu cemal kelimesi ile anlatmaktadır.

Talat Sakallı


2-) Kadın ya malı, ya cemali veya dini için alınır. Siz dini için alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan cemalinden mahrum kalır. (Hadis-i şerif-Menaic-ül-İbad)

2. Allahü tealanın lütuf ve rıza sıfatı.

Allahü teala kıyamet günü mahşer yerinde, kafirlere ve günahı olan mü'minlere, kahr ve celal, salih olan mü'minlere ise lütuf ve cemal sıfatiyle muamele edecektir. (Mevlana Halid-i Bağdadi).

3. Zat, yüz.

Resulullah'ın mübarek cemalini bir kere görmek ve biraz huzurunda oturmak insanı öyle derecelere kavuşturur ki, bunlar başka türlü hiç bir şeyle ele geçmez. (Ebu Talib-i Mekki)

4. Çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükr etmek için nimeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahdır. Bunun için bulunduğu yerde adet olan şeylerden haram olmıyan en iyilerini kullanmak lazımdır. Gösteriş ve öğünmek için nimeti göstermek, cemal olmaz, kibir (büyüklenmek) olur. Nefsin zaif, azgın olduğunu gösterir. (Seadet-i Ebediyye)


3-) Yüz güzelliği
Örnek:Sadakatinden dini bir zevk duyuyor, cemaline tutkun kalmaktan temiz neşeler topluyordu. R. H. Karay


4-) Yüz güzelliği, güzellik.


5-) Güzel yüz.


6-) yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. allah'ın rahmetle tecellisi. allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı


7-) Yüz güzelliği. Fertteki güzellik.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Beauty.

Örnek Cümleler

  • Türkiye'de eğitim gören Cemal Ed-Devl'in oğlu Ahmet, şehit olan yakınlarının hiçbir suçunun olmadığını söyledi.

Sizde içinde "Cemal" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler