Coulomb Kanunu Ne Demek

1-) elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini etkilerler.

Aynı işaretli yükler (+ + veya - -) birbirlerini iter, zıt işaretli yükler ( +- veya -+)birbirlerini çeker. Yükleri q ve q’, aralarındaki uzaklık r olan iki cismin birbirlerini itme veya çekmesi:

F=k.qq’/r2 F=newton q=Coulomb r = metre ise;

k = 8,98.109nt.m2/coulomb2dir.

C.G.S sisteminde (cm-gr-s) k=1/e dur. (e) ortamın dielektrik sabitidir.

F=qq’/er2

F=dyn

q= e.s.y.b (elektrostatik yük birimi)

r=cm

1 coulomb=3.109 e.s.y.b.

Bazı ortamların CGS sistemindeki dielektrik sabitleri:

Ortam : e

Hava : 1

Boşluk : 1

Ebonit : 2,8

Cam : 8

Mika : 2,3

Parafin : 5/7


Sizde içinde "Coulomb Kanunu" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler