Develop Ne Demek

1-) Geliştirmek, tekamül ettirmek, inkişaf ettirmek


2-) Genişletmek, açmak


3-) Harekete geçirmek, husule getirmek


4-) Develope etmek, banyo etmek, yıkamak


5-) Gelişmek, tekamül etmek, inkişaf etmek


6-) Genişlemek


7-) Olgunlaşmak


8-) Hasıl olmak, meydana çıkmak


9-) Peyda etmek, kespetmek (alışkanlık).


10-) Geliştirmek, gelişmek, ilerlemek; tab etmek; açıklamak; banyo etmek; ilgi göstermek; şekillendirmek, açınım yapmak; yükselmek (ateş); ün kazanmak


11-) geliştirmek


12-) geliştir


13-) f. 1. geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri geliştirmek. 2. genişletmek; genişlemek: develop a business bir firmayı genişletmek. 3. (adet) edinmek. 4. (fırtına, basınç alanı v.b.) oluşmak. 5. (ülke/bölge) kalkınmak, gelişmek. 6. foto. develope etmek, banyo etmek.


Örnek Cümleler

  • It needs to Develop a vision and tell people how they will be better off under them.

Sizde içinde "Develop" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler