Gerçek Kemikli Balıklar Ne Demek

1-) İskeletleri tüm olarak kemikleşmiş, ktenoit veya sikloit tipte pullarla, bazen de kemik plakalarla örtülü, her iki yanlarında dörder solungaç bulunan, kuyruk yüzgeçleri homoserk olan bir üst takım.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • Latincesi Latince = Teleostei

Sizde içinde "Gerçek Kemikli Balıklar" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler