Hırka-İ Şerif Ne Demek

1-) Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem tarafından büyük veli Veysel Karani'ye hediye edilen hırka. Peygamber efendimiz vefatına yakın sırtlarındaki hırkanın Veysel Karani'ye verilmesini hazret-i Ömer ile hazret- i Ali'ye vasiyet ettiler. Resulullah'ın sallallahü aleyhi ve sellem vefatından sonra hazret-i Ömer ile hazret-i Ali bu mübarek emaneti götürüp Veysel Karani'ye teslim ettiler. (Bkz. Veysel Karani)

Veysel Karani'ye hediye edilen bu Hırka-i Şerif Van civarında İrisan Beylerine kadar gelmiş ve bunlardan Şükrullah Efendi 1618 (H. 1027) senesinde Osmanlı Sultanı İkinci Osman Hana getirip hediye etmiştir. Sultan Abdülmecid Han, bu Hırka-i Şerif için, Fatih civarında Hırka-i Şerif Camiini yaptırmıştır. Her sene Ramazan-ı şerif ayında camekan içinde olarak, Şükrullah Efendinin torunları tarafından halka ziyaret ettirilmektedir. Bu Hırka-i Şerif, Topkapı Sarayındaki Hırka-i Saadetten başkadır.

Hırka-i Saadet ve Hırka-i Şerif, Osmanlı dönemi boyunca, Ramazan-ı şerifin 15. günü başta padişah olmak üzere devlet ileri gelenlerince ziyaret edilmiştir. Hırka-i Şerif günümüzde Ramazanın başında ilk Cuma günü ziyarete açılıp, Bayram akşamına kadar ziyarete açık tutulmaktadır.


2-) Peygamberimize sallallahü aleyhi ve sellem vefatı yaklaşınca, hırkanızı kime verelim? dediler. "Üveys-i Karani'ye verin. Alıp giysin ümmetime de dua etsin" buyurdu.

Hazret-i Ömer ve hazret-i Ali, Hırka-i şerifi Veysel Karani'ye verdiler. Hırka-i şerifi hürmetle (saygıyla) alıp, öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü. Secdeye kapanıp şöyle duada bulundu; "Ya Rabbi! Sevgili Peygamber efendimiz, ben aciz kuluna hazret-i Ömer ve hazret-i Ali ile Hırka-i şeriflerini göndermiş" diyerek günahkar müslümanların affı için dua etti. Bir çok günahkar müslümanın affolduğu bildirilince, Hırka-i şerifi hürmetle giydi. (Molla Cami, Feridüddin Attar, Ebu Nuaym)

Veysel Karani, kendisine hediye edilen Hırka-i şerifi savaşta dahi yanından ayırmayıp canı gibi muhafaza ederdi. Veysel Karani'nin vefatından sonra titizlikle muhafaza edilen Hırka-i şerif, Şükrullah Efendi isminde bir şahıs tarafından 1618'de Osmanlı padişahı Sultan İkinci Osman Han'a getirilip hediye edildi. Sultan Abdülmecid Han bu Hırka-i şerifin muhafaza edilmesi için Fatih civarında Hırka-i Şerif Camii'ni yaptırdı. Her yıl Ramazan-ı şerif ayında Şükrullah Efendinin torunları tarafından halka ziyaret ettirilen Hırka-i şerif, üzerinde ayet-i kerimeler yazılı altın işlemeli bir örtü içindedir. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)


Sizde içinde "Hırka-İ Şerif" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler