Halid Bin Velid Ne Demek

1-) Cahiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye'de dar-ı bekaya göçerken: "Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, hiç birinde vefat etmeyip akıbet yatakta öldüğüme kederleniyorum." mealinde konuşmuş, atını ve silahlarını fisebilillah vakfetmiştir. (R.A.)


Sizde içinde "Halid Bin Velid" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler