Hassan Bin Sabit Ne Demek

1-) Peygamber efendimizin şairi. Ensardan yani Medineli Müslümanlardandır. Künyesi Ebu Velid’dir. Ebu Abdurrahman veEbu Hüsam da denilmiştir. Aslen Yemenli olup, soyu Beni Neccar Kabilesinden Hazrec Kabilesine, bunlardan da Kahtan Kabilesine ulaşır. Annesi Füri’ate binti Halid de Hazrec Kabilesindendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisinden nakledildiğine göre, Peygamber efendimizden 7 veya 8 sene önce doğmuştur. 682 (H.62) senesinde 120 yaşında Medine-i münevverede vefat etti.

Şam ve civarında hüküm süren Gassani hükümdarları sarayına mensup olan Hassan bin Sabit; Müslüman olmadan önce de meşhur şairlerdendi.

Resul-i ekrem efendimizin peygamberliğini açıklayıp, İslam dinine davete başlaması ile Hazrec Kabilesi de İslamiyetle şereflenmişti. Bu sırada Medine’ye gelen Hassan bin Sabit Müslüman olmuştu. Müslüman olduğunda 60 yaşındaydı.

Hassan bin Sabit Müslüman olduktan sonra, Peygamber efendimizin yanından ayrılmadı. Resulullah efendimizi medh eden pekçok şiir söyledi. İbn-i Abbas onun, Peygamberimizin yaptığı savaşlara katıldığını rivayet etmiştir. Bedr Savaşında Medine’de kalmakla vazifelendirilmişti. Yaşlı ve bedenen zayıf olduğu için bizzat savaşa katılamadı. Bu sırada, Müslümanları medh eden ve cihada teşvik eden şiirler yazdı. Müşrik şairlerinin Müslümanlara karşı yazılan şiirlerine cevaplar verip, onları hicvetti. Peygamber efendimiz, onun İslam düşmanlarına karşı yazdığı şiirlerle cihad ettiğini ve bu şiirlerin her bir kelimesine verilen sevabın çok olduğunu bildirmiş; “Hassan’ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha tesirlidir.” buyurmuştur.

Bedir Savaşından sonra, Ka’b bin Eşref adlı bir Yahudi şairi, Bedr’de ölen Mekkeli müşrikler için bir şiir söylemişti. Çevrede tesir uyandıran bu şiire karşı sevgili Peygamberimiz, Hassan bin Sabit’e, bir şiir yazmasını emredince, o, bu Yahudi şaire karşı bir şiir yazdı. Bu şiiri o derece tesirli oldu ki, Mekkeli müşriklerden hiçbiri, o Yahudi şairi evinde misafir etmeye cesaret edemedi.

Hassan bin Sabit, Peygamber efendimizin vefatında çok üzülüp, bu üzüntülerini bildiren uzun mersiyeler yazmıştır. Hazret-i Ömer devrinde gözleri görmez olan Hassan bin Sabit, hazret-i Muaviye’nin halifeliği sırasında vefat etti.

Peygamber efendimiz; “Muhakkak ki, Allahü teala Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda, Hassan’ı, Ruh-ul-kudüs (Cebrail aleyhisselam) ile takviye etmektedir.” buyurmuştur.

Hassan bin Sabit, Peygamber efendimizden bizzat işiterek hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bera bin Âzib, Sa’id bin Müseyyeb, Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ebü’l-Hasan (Nevfel’in azadlı kölesi), Abdurrahman bin Hassan, Harice-tübnü-Zeyd bin Sabit, Yahya bin Abdurrahman gibi hadis alimleri Hassan bin Sabit’ten hadis rivayetinde bulunmuştur.

Hassan bin Sabit buyurdu ki:

Kötü bir söz işittiğin zaman göz yum, af ile karşıla, onu dinlememiş gibi ol.

Kalplerinde buğz ve husumet taşıyan insanların işi, altında ateş yanarak kaynayan tencereler gibi devamlı kaynar. Buğz ve düşmanlık sebebiyle içlerinden ateş saçılır.

Hassan bin Sabit’in Divan’ı, Beyrut’ta basılmıştır.


Sizde içinde "Hassan Bin Sabit" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler