Hayber Gazası Ne Demek

1-) Peygamber efendimizin 628 senesinde Hayber Kalesinin fethiyle neticelenen zaferi. Hayber, Peygamber efendimiz devrinde, Yahudilerin toplandığı bir merkezdi. Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde, orada bulunan çeşitli Yahudi kabileleriyle antlaşma yapmışlardı. Antlaşmaya göre Müslümanlarla sulh içinde yaşayacaklardı. Ancak Beni Nadir adlı Yahudi kabilesi, antlaşmayı bozarak Peygamberimize suikast tertiplediler. Bu sebeple Medine’den çıkarıldılar. Beni Kureyza adındaki Yahudi kabilesi de, antlaşma yaptıkları halde Hendek Savaşında düşman tarafına geçerek ahidlerini bozdular. Hendek Savaşından sonra Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Antlaşması yapılarak müşriklerin saldırısı önlendi. Fakat Hayber’de toplanan Yahudi kabileleri, Müslümanlar için çok tehlikeli idi. Medine’deki münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy Yahudilerle görüşüyor, Müslümanlar üzerine savaş açmayı tertipliyorlardı.

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Hayber’deki Yahudilerle antlaşma yapmak istedi ise de buna yanaşmadılar. Bunun üzerine Medine’ye saldırmalarını önlemek için Hayber üzerine gitmeye karar verildi. Medine’den çıkan İslam ordusu, Hayber ile Gatafan arasındaki Reci’ Mevkiini tuttu. Böylece diğer Yahudi kabilelerinin Hayber’e yardımı önlendi. Hayber’e varınca, Yahudilere yine sulh teklif edildi. Kabul etmedikleri için savaş başladı (628).

Hayber, sekiz muhkem kalesi, verimli arazileri, bol miktarda bağ ve bahçeleri bulunan zengin bir şehirdi. Kalelerin içinde 20.000 asker vardı. Peygamber efendimizin emrinde ise 200 atlı, 1600 piyade olmak üzere 1800 sahabi bulunuyordu. İlk olarak Natat Kalesi kuşatıldı ve Eshab-ı kiramın üstün gayretleri sonucu on günde fethedildi. Hayber’in en sağlam kalesi olan Kamus Kalesi yirmi gün dayandı. Bir türlü kale düşmüyordu. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem sancağı hazret-i Ali’ye verdi. Hazret- i Ali onları önce İslama davet etti kabul etmediler. Savaşmak için çıkan Merhab adındaki çok kuvvetli pehlivanı teke tek savaşta öldürdü. Savaşın en şiddetli anında kale kapısını yerinden sökerek, kalkan gibi kullandı. Ümitsizliğe düşen Yahudiler teslim oldular ve kale Müslümanların eline geçti. Müslümanlardan on beş şehid vardı. Yahudilerden doksan üç kişi öldü.

Hayber’in fethinden sonra Yahudiler kendi topraklarında kalmayı ve topladıkları mahsulün yarısını Müslümanlara (beytülmala, hazineye) vermeyi teklif ettiler. Bu teklifleri kabul edildi. Fedek denilen yerdeki ve Vadil-Kura’daki Yahudiler de aynı şekilde antlaşmaya bağlandı.

Hayber’in fethiyle, İslamiyetin müşriklerden sonra ikinci büyük düşmanı olan Yahudilerden gelecek tehlike de böylece önlenmiş oldu.


Sizde içinde "Hayber Gazası" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler