İş Görme Vergisi Ne Demek

1-) Kesenek, ücret, ödül, bahşiş ve benzerleri gibi belirli bir işgörümü karşılığı ilgiliye ve alacaklısına yapılan ödeme.


2-) Hükümetçe görülen kişi işleri için devlet veznesine ödenen para. (Tapu harcı, mahkeme harcı gibi.)


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Tax.
  • Fransızcası Fransızca = Taxe

Sizde içinde "iş görme vergisi" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler