İdol Ne Demek

1-) Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan heykelciklere verilen ad, Tarihöncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan küçük heykelcik, çok sevilen kimse ya da şey, Küçük heykel, Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse, Her şeyi benim için feda ediyordu." R. E. Ünaydın, Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne, Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne. Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse:"Semahat'in nazarında evvelden ben bir idol idim,


2-) Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne.


3-) Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse


4-) Bk. put.


5-) Put, sanem


6-) Mabut


7-) Çok sevilen kimse veya şey


8-) Yanlış fikir.


9-) İdol, put, tapılan kimse, saplantı


10-) put


11-) i. 1. put, sanem. 2. çok sevilen kimse/şey.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Amsemmud Adamum.
  • İngilizcesi İngilizce = İdol.
  • İngilizcesi İngilizce = Cult figure.
  • İngilizcesi İngilizce = Material effigy that is worshipped as a god; 'thou shalt not make unto thee any graven image'; 'money was his god'.
  • İngilizcesi İngilizce = Someone who is adored blindly and excessively.
  • İngilizcesi İngilizce = An ideal instance; a perfect embodiment of a concept.
  • İngilizcesi İngilizce = An image of a deity that serves as the object of worship.
  • İngilizcesi İngilizce = Object that people worship, as in: He donated the golden idol he found to the museum.
  • İngilizcesi İngilizce = Symbol of the substitution of the ego for our true Self or God; a false belief that there can be something other than, or more than God, and thus separate from Him, a belief which is then projected onto the special relationship: people, things, or ideas; the anti-Christ.

Sizde içinde "İdol" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler