İnançoğulları (Ladik Beyliği) Ne Demek

1-) on üçüncü ve on dördüncü asırlarda Ladik’te (Denizli) hüküm süren bir Türk beyliği. Moğol istilası önünden kaçarak Denizli ve Honaz bölgesine gelen Türkmenler tarafından kurulmuş olan bu beyliğe İnançoğulları da denilmektedir.

Denizli yöresi, 1071 Malazgirt Muharebesini takib eden senelerde, Anadolu’nun büyük bir kısmı ile beraber Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından fethedildi. Bir süre Türklerin elinde kaldıktan sonra, 1097 senesinde tekrar Bizanslıların eline geçti. Zaman zaman Bizanslılarla Türkler arasında el değiştiren Denizli, 1206 senelerinde tekrar fethedildi. Ladik, 13. asrın son yarısında Honaz ve Afyonkarahisar ile birlikte Anadolu Selçuklularının meşhur veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin oğullarına ıkta olarak verildi. Ancak 1276 senesinde bölge, Germiyan hakimiyeti altına girdi. 1277 senesinde meydana gelen Cimri olayı(Bkz. Karamanoğulları) sırasında, Karamanoğulları ve müttefikleri Konya’yı zaptedip, Cimri’yi Selçuklu tahtına oturttular. Cimri olayını bastırıp, Konya’ya yeniden hakim olanSelçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev, daha sonra ordusuyla Denizli’ye girdi. Germiyanlı Ali Bey tevkif edilerek, Afyonkarahisar’a hapsedildi. Ladik, tekrar Sahib Ata ailesine verildi. Ancak, 1277 senelerinde Germiyanlılar burayı yeniden ele geçirdiler ve beyliğin başına da Germiyan beyinin yeğeni Bedreddin Murad’ı getirdiler.

1287 senesinde Denizli yöresinde topladığı kuvvetlerle Germiyanlılar üzerine yürüyen Sahib Ata’nın torunu, savaşta öldürüldü ve ordusu dağıtıldı. Ertesi sene Germiyan Beyi ile Denizli Beyi Bedreddin Murad, Selçuklularla sulh yapmak için Konya’ya gittiler. Sultanın emirlerinden olan Has Balaban bunları karşılayarak görüştü ve Bedreddin Murad’ın beyliğini kabul ettiklerini bildirdi. Kısa bir sükunet devresinden sonra 1289 senesinde Germiyanlılar ve Selçuklular arasında tekrar mücadele başladı. Selçuklu Sultanının emirlerinden İzzeddin Bey, Ladik Beyi Bedreddin Murad’ın üzerine yürüyünce, Germiyan ordusu yardıma geldi. Günler mevkiinde yapılan savaştaGermiyan ordusu bozguna uğradı. Bedreddin Murad, bu savaşta öldürüldü. Ordusunun bir kısmı da kılıçtan geçirildi. Böylece Ladik tekrar Sahib Ataoğulları’nın eline geçti. Sahib Ataoğulları Beyi, kuvvetleriyle Karamanoğlu Güneri Bey üzerine gidince, bu bölgedeki Türkmenler, bağımsızlık yolunda daha rahat hareket etme imkanı buldular. Aynı senelerde İlhanlı Valisi Geyhatu, İlhanlı tahtına çıkmak için Anadolu’dan ayrılınca, Denizli bölgesindeki Türkmenler harekete geçti. Bunun üzerine Geyhatu, hemen geri dönerek 1291 senesinde Türkmenlerin üzerine yürüdü. Geyhatu, Menteşe ve diğer Türkmenleri de büyük bir mağlubiyete uğratarak geri döndü. Bu bölge karışıklık içinde kaldı.

On dördüncü asrın başlarında Germiyanoğulları hakimiyetinde bulunan Ladik Beyliğinin başına Ali Beyin oğlu İnanç Bey getirilmişti. İlhanlıların Anadolu valisi Emir Çoban, 1314 senesinde Anadolu’ya geldiği zaman, ona itaatını bildiren beyler arasında İnanç Bey de bulunuyordu.

İnanç Beyden sonra Murad Arslan, Denizli Beyi oldu. Murad Arslan Bey namına kesilmiş bir sikke ile Türkçe Fatiha ve İhlas Tefsirleri vardır. Murad Arslan’ın vefat tarihi belli değildir. Ancak yerine geçen oğlunun 1360 tarihli bir sikkesi mevcuttur. Murad Arslan’dan sonra Hüdavendigar-ı Muazzam, Sahib-üs-Seyf vel-Kalem, Celalüddevle ved-Din ünvanlarıyla anılan oğlu İshak Bey bin Murad Arslan, Denizli beyi oldu. Denizli’nin 1366’da meydana gelen bir zelzele ile harab olmasından iki sene sonra 1368 yılında, Germiyanlılar tarafından alınması ile Ladik Beyliği son buldu. Germiyanoğlu Süleyman Şah, Denizli’de sikke kestirmiş ve zelzeleden yıkılan Ulu Camiyi yeniden yaptırmıştır. YıldırımBayezid, 1390’da Batı Anadolu Beyliklerini ortadan kaldırınca, Denizli de Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Ladik Beyleri Tahta Geçişi

æææææææææææææææææææææææææ

Mehmed Bey : 1261

Ali Bey : 1262

İnanç Bey : (?)

Murad Arslan : 1335

İshak Bey : 1362

Germiyanoğulları hakimiyeti : 1368


Sizde içinde "İnançoğulları (Ladik Beyliği)" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler