İslam Radikalizmi Ne Demek

1-) (Islamıc Radıcalısm) 1. İslami radika­lizm. Müslümanların
yaşadığı coğrafyalarda kurulu bulunan, ancak kaynağını islami İlkelerden
almayan siyasal rejimlerin ve İslami olmayan yapıların ortadan kaldırılıp
siyasal, kültürel, hukuksal ve ekonomik alanlarda köklü değişiklikler yaparak
İslamın yaşanabilir bir din haline gelebileceğini savunan gö­rüş.

2. Özellikle
1979 İran islam Devriminden fo a literatür­de yoğun olarak kullanılmaya
başlanan, İslam: baskın bir siya­sal söylem "içinde ifade etme, siyasi
otoritenin lölamileştirilme-sini öncelikli sorun olarak algılama ve
ıslahatçı-reformist yön­temleri reddederek kökter.d lalamı çözümler peşinde
olma tavrını ifade etmek üzere ku'ianüan kavram.


Sizde içinde "İslam Radikalizmi" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler