İttiba Ne Demek

1-) Allahü teala ayet-i kerimede mealen buyurdu ki:

Ey sevgili Peygamberim!Onlara de ki; eğer Allahü tealayı seviyorsanız ve Allahü tealanın da sizi sevmesini istiyorsanız, bana ittiba ediniz! Allahü teala, bana ittiba edenleri sever. (Âl-i İmran suresi: 31)

Ya Rabbi! Bize hakkı hak olarak göster ve ona ittiba ile bizi rızıklandır. Batılı da batıl olarak göster ve ondan kaçınmakla bizi rızıklandır. (Hadis-i şerif-Mektubat-ı Rabbani)

Peygamber efendimize ittibanın ufak bir zerresi, bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük; O'nun sünnet-i seniyyesine ittiba etmektir. (Ahmed Faruki)

Mezheb imamlarına tabi olmak, onları taklid etmek demek; onların kendi emirlerini yapmak demek değildir. Onların Kitab'dan (Kur'an-ı kerimden) ve Sünnet'ten (hadis-i şeriflerden) bildirdiklerine ittiba etmektir. (Abdülvehhab-ı Şarani)

Dört hak (doğru) mezhebden birine ittiba etmeyen kimse, Ehl-i sünnetten (Resulullah efendimiz ve dört halifesinin yolundan) ayrılmış olur. (Ahmed Tahtavi)


2-) Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur'andır! M.)(Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid'alara giriyor! L.)(Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba' edilecek. İttiba' edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur! L.)


Benzer Kelimeler

Sizde içinde "İttiba" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler