Karı - Koca Arasında Hukuk Ne Demek

1-)

Başka kadınların çekiciliginden bahsedip, gözü dışarda olan biraz çapkın kocasının kadının uyarması; ona Islami nasihatte bulunması uygun olur mu?

Uyarabilir; çünkü uyarmakla erkekler değil, bütün müslümanlar görevlidir. Bu durumda olan bir kadın da, kocasının en güzel ve en etkileyici yollarla uyarmalı. Bunun en hoşa giden yöntemini bulmalı. Onun erkeklik onurunu kırmadan, bunu cilvelerle, sürprizlerle yapmaya çalışmalıdır. Çoğu Müslüman,ama cahil kadın, kocasına cazip görünmek için, evinin içinde dahi süslenmeyi, boyanmayı ve kokulanmayı Islama aykırı sanır. Oysa kocanın karısına ta'zir cezası verebileceği konulardan biri de, süslenmesini istediği halde onun süslenmemesidir: Halbuki, Rasululah Efendimiz buna çok önem verir. Israil kadınları süslenmedikleri için, onların erkeklerinin zinaya düştüğünü söyler: (el-Hindi, VI/640 (Ibn Asakir'den)) Uzakta olan bir erkeğin evine gece ansızın dönmemesini, karısının üstünü başını düzenlemesi için ona önceden haber ulaştırılmasını emreder.( Buhari, nikah 121,122; Müslim, rada 56 imaret 181,182; Ebu Davud, cihad 163; Darimi, nikah 32; Müsned lIl/303, 355 ) Günümüzde olduğu gibi sokaklarda kadınların cicili bicili pazarlandığı bir ortamda müslüman kadınlar da, elbette daha becerikli ve uyanık olmalı, namahremine göstermemek şartıyla, süslenmeli, boyanmalı ve kocanın gözünü sokaktan evine çekmeyi başarabilmelidirler. Bu, günah değil, sevaptır ve erkeklerin bu çapkın nahoşluklarında, karılarının da hatası vardır.


Sizde içinde "Karı - Koca Arasında Hukuk" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler