Keçi Artritis Ve Ensefalitisi Ne Demek

1-) Antijenik olarak maedi-visna çok yakın bir lentivirüsün neden olduğu keçilerde kronik pnömoniyle veya akut ensefalitis, beynin beyaz maddesinde makroskobik kistik boşlukların oluşması, artritis ve mastitisle seyreden hastalık grubu, keçi lökoensefalitisi, koca diz hastalığı, kaprin artritis ensefalitis, keçi artritis-ensefalomiyelitisi.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Caprine arthritis encephalitis.

Sizde içinde "Keçi Artritis Ve Ensefalitisi" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler