Kinetik Enerji Ne Demek

1-) Alm. Kinetische Energie (f), Fr. Energie (f) cinètique, ènergie mouvement, İng. Kinetic energy. Hareket eden cisimlerin sahib olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir.

Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahib olduğu kinetik enerji:m kütleli bir cisim hem dönüyor, hem de öteleme hareketi yapıyorsa (doğrusal olarak hareket ediyorsa) bu cismin sahip olduğu kinetik enerji:

Mesela; bir dönen silindirin (diskin) atalet momenti
2-) Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji.


3-) Bk. deyimsel erke


4-) Bk. devimsel erke


5-) Kütlesi m olan ve V hızı ile hareket eden cismin KE = (1/2) mV2 eşitliğine göre kuvveti.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Kinetic energy.
  • İngilizcesi İngilizce = Kinetik energy.
  • Fransızcası Fransızca = Energy kinetique

Benzer Kelimeler

Sizde içinde "Kinetik Enerji" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler