Mülk Ne Demek

1-) Mülk maldır veya malın kendi değil, yalnız menfaatidir. Bir kimsenin her malı mesela atı, onun mülküdür. Fakat her mülkü, mesela kiracının evi, malı değildir. (Ali Haydar Efendi)

Ganimet (savaşta düşmandan ele geçen mal), dar-ı İslam'a (İslam memleketine) nakledildikten sonra askerin hakkı olursa da, taksim edilmeden önce, mülk olmaz ve askerin bu hakkını mülk olmadan önce satması caiz olmaz. (İbn-i Âbidin)

Hizmet karşılığı alınacak ücreti, maaş çekini, bonosunu teslim almadan önce satmak caiz değildir. Ücret, hak edilmiş ise de, kabz edilmemiş (ele alınmamış, ele geçmemiş), mülk olmamıştır. (İbn-i Âbidin)

Süleyman aleyhisselam bir seyahatinde, sağında-solunda insanlar ve cinler, ardında orduları olduğu ve kuşlar da başı üzerinde gölge ettikleri halde giderken, İsrailoğullarından bir abide (ibadet edene) uğradı. Âbid; "Ey Davud'un oğlu! Allahü teala sana muazzam bir mülk vermiştir" dedi. Süleyman aleyhisselam abidi dinledikten sonra; "Kıyamet günü mü'minin defterinde, bir tesbihin (zikr, Allahü tealayı ve büyüklüğünü anmanın) yazılı olması, Davud'un oğlu Süleyman'a verilen bu mülkten daha kıymetlidir. Zira Süleyman'ın bu mülkü kaybolur gider, fakat o tesbihin mükafatı kaybolmaz" buyurdu. (İmam-ı Gazali)

Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var biraz da sen oyalan.

(Yunus Emre)

2. Tasarruf, saltanat, kudret.

Allahü teala, ayet-i kerimelerde mealen buyuruyor ki:

Bütün mülk elinde bulunan Allahü tealanın şanı ne yücedir! O, her şeye hakkiyle kadirdir (gücü yetendir). (Mülk suresi: 1)

O, geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü gecenin içine sokuyor. Güneşi ve Ay'ı (insanoğlunun istifadesine) tabi ve bağlı kılmıştır. Bunlardan herbiri muayyen bir vakte (kıyamete) kadar akıp gidiyor (dolaşıp duruyor). İşte bunları yapan Allah'tır, sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp taptıklarınız (putlar)ise, bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik olamazlar. (Fatır suresi: 13)

O gün onlar (kabirlerinden dışarı) çıkarlar. Onların hal ve amellerinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz, (Allahü teala şöyle buyurur): "Bugün mülk kimindir?" (Hiç kimse buna cevab veremez. Yine Allahü teala kendi kendine buyurur); "Vahid (bir olan) ve Kahhar olan (her şeye galib gelen) cenab-ı Allah'ındır. (Mü'min suresi: 16)

Süleyman aleyhisselam; "Ya Rabbi! Benden sonra kimseye nasib etmeyeceğin bir mülkü bana ihsan eyle!" diyerek, melik ve emir olmak istemiştir. (Muhammed Hadimi)

Musa aleyhisselam, Fir'avn'a; "Îman et, mülk ve saltanatın sende kalsın" dedi. Fir'avn da; "Haman ile görüşeyim" dedi. Haman; "Nasıl olur! Aramızda tapılan bir rab iken, şimdi ibadet eden bir kul mu olacaksın?" dedi. Böylece, Allah'a kul ve Musa aleyhisselama ümmet olmaktan istinkaf etti (yüz çevirdi, vazgeçti). (İmam-ı Gazali)


2-) Ev, dükkan, arazi vb. taşınmaz mal.


3-) Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.


4-) Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.


5-) Özgülük.


6-) Bk. durağan değer


7-) Bk. yurtluk


8-) Bk. özelge


Diğer Dillerdeki Anlamı

 • İngilizcesi İngilizce = Possessions.
 • İngilizcesi İngilizce = Property.
 • İngilizcesi İngilizce = Possession.
 • İngilizcesi İngilizce = Premises.
 • İngilizcesi İngilizce = Estate.
 • İngilizcesi İngilizce = Asset.
 • İngilizcesi İngilizce = Condo.
 • İngilizcesi İngilizce = Demesne.
 • İngilizcesi İngilizce = Domain.
 • İngilizcesi İngilizce = Freehold.
 • İngilizcesi İngilizce = Hereditament.
 • İngilizcesi İngilizce = Landed property.
 • İngilizcesi İngilizce = Tenement.
 • İngilizcesi İngilizce = Real estate.
 • İngilizcesi İngilizce = Real property.
 • İngilizcesi İngilizce = Territory.
 • İngilizcesi İngilizce = Building estate.
 • İngilizcesi İngilizce = Country estate.
 • İngilizcesi İngilizce = Freehold property.
 • İngilizcesi İngilizce = Holding of land.
 • İngilizcesi İngilizce = İndividual property.
 • İngilizcesi İngilizce = Landed estate.
 • İngilizcesi İngilizce = Mackallow.

Örnek Cümleler

 • Feracallah eş-Şazeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Youtube'da yayınlanan Fatiha, İnfitar ve Mülk Suresi tilavetini değerlendirerek,'Erdoğan'ın tilavetini dinledim.

Sizde içinde "Mülk" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler