Mehmed Ağa Ne Demek

1-) Osmanlı Devletinin Darüssade Ağalarından (İstanbul Valilerinden). Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Bıraktığı eserlerle tanınır. Yaptırdığı cami avlusunda türbesi vardır. Vefatına; “Mehmed’in ide pür-nur kabrin ol Hadi” beytiyle tarih düşürülmüştür. Vefat tarihi Hicri 999 (M.1591)dur.

İstanbul’da Çarşamba ile Draman arasında kendi ismi ile anılan cami, Üçüncü Murad Han (1574-1595) zamanında 1585’te Mimar Davud tarafından yapılmıştır. Caminin avlusu yanında bir de sebili vardır. Ayrıca caminin karşısında bir Halveti Tekkesi, Darülhadis ve yanında çifte hamam bulunmaktadır. Bu eserlerden bugün, yalnız cami ve hamam faaliyette olup, diğerleri ortadan kalkmıştır. Arsası odun deposu yapılarak, hayır sahibi Mehmed Ağaya büyük bir saygısızlık gösterilmiştir. Mehmed Ağanın bunlardan başka, Parmakkapı karşısındaki sebil, Divanyolu’nda ve Hoca Rüstem Mescidi karşısında bir medresesi, Üsküdar’daki iki mescidi bıraktığı eserler arasında en önemlilerindendir.


Benzer Kelimeler

Sizde içinde "Mehmed Ağa" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler