Miting Ne Demek

1-) Alm. Versammlung (f), Tagung (f), Fr. Meeting (m), İng. (Public) meeting, demonstration. Belli siyasi ve sosyal gayelerle veya bir olay üzerine dikkati çekmek için geniş cadde ve alanlarda yapılan, silahsız, saldırısız, teşkilatlı gösteri toplantılarına verilen isim.

Miting, demokrasiyle idare edilen ülkelerdeki insanların, çeşitli konular üzerindeki düşüncelerini topluca dile getirme hürriyetidir. Siyasi partiler, öğrenci grupları, işçi sendikaları; bünyesindeki insanlara kendi konu ve gayesinin propagandasını yapmak, fikirlerini aşılamak gayesiyle mitingler düzenlerler. Ayrıca bazı olayları da protesto etmek için bu yola başvurulmaktadır. Bazan ekonomik gayeler için de mitinglerin yapıldığı görülmektedir.

Mitingler için, genellikle açık yerler ve meydanlar kullanılır. Çünkü herhangi bir konunun ve düşüncenin izah edilerek toplantıdakilere kabul ettirilmesinden çok; belli bir insan grubu topluluğunun, belli konu ve olaylardaki düşünce ve tutumunu, siyasi iktidara, çevre halkına, kamuoyuna duyurma ve onları etkileme gayesi güder.

Mitinglere çok sayıda insan katılır. Katılanların ellerinde görüş ve düşüncelerini açıklayan pankartlar bulunur. Bazan pankartsız ve sessiz mitingler de görülmektedir.

Ülkemizde yapılacak olan mitingler 1983 yılında çıkarılan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na tabidir. Kanun; toplantı, gösteri ve yürüyüş düzenleme haklarını, şekil, şart ve usullerini, toplantının yeri ve zamanını usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin (mülki amir) yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev, yetki ve yasaklarını ve ceza hükümlerini düzenler.


2-) (Demostratıon) Herhangi
bir konuda kamuoyunu bilgilendirmek veya kamuoyunun dikkatini belirli noktalara
çekmek İçin yapılan herkese açık izinli açık hava toplantısı. Yasal mercilerden
Önceden izin alınmadan yapılan gösteriye de korsan miting denir.


3-) Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için, genellikle açık yerlerde yapılan toplantı
Örnek:Maçlara, mitinglere gidenler kendi değer ölçülerini yitirir, kalabalığın akışına kapılırlar. N. Cumalı


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Little one; used as a term of endearment.
  • İngilizcesi İngilizce = Meeting.
  • İngilizcesi İngilizce = Rally.
  • İngilizcesi İngilizce = Demonstration.
  • İngilizcesi İngilizce = Mass meeting.
  • İngilizcesi İngilizce = Popular assembly.

Örnek Cümleler

  • Humus’ta Özgür Suriye Ordusu taraftarı yüzlerce vatandaş Esad’a tepki göstermek için Miting düzenledi.

Sizde içinde "Miting" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler