Nizameddin Hamüş Ne Demek

1-) Buhara’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi, Mevlana Nizameddin Hamuş’tur. Doğum ve vefat tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, 14. asrın ortalarında doğup 15. asrın ortalarında vefat ettiği bilinmektedir.

İlk önce zahiri ilimleri tahsil eden Nizameddin Hamuş tasavvufa yöneldi. Şah-ı Nakşibend Buhari hazretlerinin talebesi ve Nakşibendiyye yolu büyüklerinden olan Alaeddin-i Attar hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip yüksek derecelere kavuştu. Her şeyden yüz çevirip Alaeddin-i Attar’ın sohbetlerinde bulunmaya ve ondan daha çok istifade etmeye çalıştı. Alaeddin-i Attar hazretlerinin en yüksek talebelerinden oldu. Zamanın en büyük alim ve evliyası olarak yetişti. Birçok kerametleri görüldü. Onun sohbetine devam edenler çok istifade ettiler. Alaeddin-i Attar’ın talebelerinden olan büyük alim Seyyid Şerif Cürcani ve Taşkent’e gittiği zamalarda da Ubeydullah-ı Ahrar onun sohbetlerinde bulunurdu. Sa’deddin Kaşgari gibi büyük bir evliyayı da yetiştiren Nizameddin Hamuş, 15. asrın ortalarında Buhara’da vefat etti.

Nizameddin Hamuş birçok fazilet ve üstünlüklerin kendisinde toplandığı, kerametler ve harikalar sahibi bir zat idi. Güzel ahlakta kemal derecesinde idi. Sade yaşamayı tercih eder, süslenmeden hoşlanmazdı. Çok mütevazi idi. Kendinden meydana gelen kerametlerin hocalarının ve diğer büyüklerin latife ve sıfatları olduğunu söylerdi. Müslümanların yanlış hareket ve sözleri sebebiyle çok üzülürdü. “Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Bedenin uzuvlarından birinde bir ağrı olunca, nasıl bir bedenin tamamı ağrı ve sızıyı hissederse, onun tesirinde kalırsa, Müslümanlardan birisinin sıkıntısı da diğer Müslümanları sıkıntıya düşürür” buyururdu. Talebelerinden veya onu sevenlerden birisi bir sıkıntıya düşse, o sıkıntıyı fazlasıyla Nizameddin Hamuş hazretleri çekerdi.

Nizameddin Hamuş hazretleri buyurdu ki:

Susmak konuşmaktan daha faydalıdır. Susmakla insanlara faydalı olamıyan, konuşmakla hiç faydalı olamaz.

Büyüklerin yani evliyanın huzurlarında, sohbetlerinde bulunurken uygunsuz düşüncelerin gelmemesine çok gayret ve dikkat etmelidir. Zira bu büyükler, Allahü tealanın izniyle o düşünceleri anlarlar ve bundan çok müteessir olur, üzülürler.


Sizde içinde "Nizameddin Hamüş" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler