Olasılık Ne Demek

1-) (Probabılıty)1.
İhtimal. Bir olayın belirli bir süre­de gözlenmesinin ya da ortaya çıkmasının
göreli sıklığına iliş­kin beklenti değeri.

2. Ortaya
çıkma şansları eşit mümkün haller içerisinde belirli bir halin, ya da belirli
hal gruplarının mümkün haller toplamına oranı. Matematiksel olarak p = a/n;
p=olasıhk, a=belir!i bir hal, n=mümkün haller toplamı. Örn. Bir zar atıldığında
2 gelmesi olasılığı 1/6'dır.


2-) Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
Örnek:O gün biyolojicinin yazılı yapma olasılığı vardı. Ç. Altan


3-) O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi, ancak yine de tam bir kesinliliğin bulunmaması durumu.


4-) Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı;olasılık 1?den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir.


5-) Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet.


6-) Bir olayın aynı koşullar altında değişik biçimlerde ortaya çıkması esnasında kaydedilecek uygun öge ve öğeler sayısının tüm öğeler sayısına oranı.


Diğer Dillerdeki Anlamı

 • İngilizcesi İngilizce = Probability.
 • İngilizcesi İngilizce = Contingency.
 • İngilizcesi İngilizce = Potentiality.
 • İngilizcesi İngilizce = Possibility.
 • İngilizcesi İngilizce = Chance.
 • İngilizcesi İngilizce = Odds.
 • İngilizcesi İngilizce = Eventuality.
 • İngilizcesi İngilizce = Expectation.
 • İngilizcesi İngilizce = Likelihood.
 • İngilizcesi İngilizce = Plausibility.
 • İngilizcesi İngilizce = Presumption.
 • İngilizcesi İngilizce = Prospect.
 • İngilizcesi İngilizce = Verisimilitude.
 • İngilizcesi İngilizce = Eventuality ihtimal.
 • İngilizcesi İngilizce = Liability.
 • İngilizcesi İngilizce = Lookout.
 • Almancası Almanca = Wahrscheinlichkeit
 • Fransızcası Fransızca = Probabilité

Örnek Cümleler

 • HİZBULLAH ENDİŞESİ Suriye'deki kimyasal silahların Lübnan merkezli Hizbullah'ın eline düşmesinden korkan İsrail, böyle bir Olasılık halinde müdahalede bulunacağını açıklamıştı.
 • Bir diğer Olasılık ise, dünyada yaygın olan İspanyolca'nın konuşulduğu bir ülkeden yeni ruhani liderin seçilmesi.

Sizde içinde "Olasılık" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler