Olasılıksal Değişken Ne Demek

1-) (olasılık kuramı) Örneklem uzayı öğelerinin gerçek değerli bir işlevi.olasılıksal değişkenler, X,Y,. ile ve tanım bölgeleri (?) ile gösterilir. (?), gerçek sayıların kesikli bir kümesi ise, X'e kesikli ya da süreksizolasılıksal değişken; Rx, gerçek doğru üzerindeki bir aralık ya da aralıkların birleşimi ise, X'e sürekliolasılıksal değişken adı verilir.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Random variable, variate.

Sizde içinde "Olasılıksal Değişken" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler