Olumsuzluk Eki Ne Demek

1-) Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçede bu kavram ma, me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi


2-) Eylem soylu sözcüğe olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçede bu kavram -me(-ma) ekiyle verilir: Sevmemek (sev-me-mek) , sevmeme (sev-me-me) , sevmeyiş (sev-me-y-is) , sevmeyen (sev-me-y-en) , sevmez (sev-me-z) , sevmeyince (sev-me-y-ince) , sevmedi (sev-me-di) , sevmiyor (sev-m-i-yor) , sevmeyecek (sev-me-y-ecek) , sevmemeli (sev-me-meli) vb.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Negation partide.
  • Fransızcası Fransızca = Particule de négation

Örnek Cümleler

  • Herhangi bir Olumsuzluk Eki içermiyordu cümle.

Sizde içinde "Olumsuzluk Eki" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler