Out Ne Demek

1-) Dışarı çıkarmak, çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, nakavt etmek


2-) Dışarı!, defol!, çık dışarı!


3-) Ünlem,, dışarı dışarıda


4-) Dışarıya


5-) Dışında


6-) Arasından


7-) Meydana, ortaya


8-) Sız (kalmış)


9-) Bütün bütün, tamamen: sonuna kadar


10-) Yüksek sesle


11-) Edat dışarıya, dışarıda


12-) İşinden çıkarılmış yenik parti üyesi


13-) Bahane, çözüm yolu


14-) Beysbol vurucunun sırasının bitmesi


15-) Muhalif kimse


16-) Matb


17-) z. 1. Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar. Take him out! Onu dışarı çıkar! She´s gone out for lunch. Öğle yemeği için dışarı çıktı. She was sent out to India. Hindistan´a gönderildi. The tide´s going out. Deniz alçalıyor. 2. dışarı; dışarıda; dışarıya: No sooner had she hung out the laundry than it began to rain. Çamaşırı dışarıya asar asmaz yağmur yağmaya başlamıştı. His shirttails were hanging out. Gömleğinin etekleri pantolonunun üzerinden sarkıyordu. Don´t stick your tongue out! Dilini çıkarma! He took out his checkbook. Çek defterini çıkardı. We´ll smoke him out. Onu dumanla dışarı çıkarırız. It´s nice out today. Dışarısı güzel bugün./Bugün hava güzel. Let´s sit out. Dışarıda oturalım. 3. Birinin/Bir şeyin merkez sayılan bir yerden uzak olduğunu göstermek için kullanılır: They live way out in Gebze. Onlar ta Gebze´de oturuyor. 4. Bazı fiilleri pekiştirmek için kullanılır: Write it all out! Hepsini yaz! Sing out! Yüksek sesle söyle! I´m tuckered out. Pestilim çıktı. 5. k. dili (Birinin belirli bir şey yapmaktan yorulduğunu göstermek için kullanılır.): I´m meetinged out. Toplantılara gitmekten yoruldum artık. edat -den (dışarıya/öteye): He looked out the window. Pencereden baktı. Don´t throw him out the door! Onu kapı dışarı etme! Drive out that road for thirty kilometers. O yoldan otuz kilometre git. i., k. dili çare; bahane; mazeret. f. (bir şey) kendini belli etmek, ortaya çıkmak, meydana çıkmak: Sooner or later the truth will out. Hakikat ergeç meydana çıkar.


18-) ünlem Çık dışarı!


Örnek Cümleler

  • Cari açık out enflasyon in MERKEZ Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2012’de cari açığın beklenenden daha düşük gerçekleşeceğine dikkat çekerek, “2013’te yüzde 5 cari açık oranı mümkün mü, evet olabilir.
  • Türk bir diplomatın oğlu ve asıl adı Gilbert Selahattin Sahultavy olan Turhan Bey, “A Night in Paradise”,"out of the Blue” ve “The Amazing Mr.

Sizde içinde "out" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler