Oya Ne Demek

1-) Alm. Hakelspitze, Zierspitze (f), Fr. Sorte de dentelle (f), a’làiguille, İng. Pinking; embroidery. Renkli bir ibrişimden veya uygun bir iplikten iğne ile genellikle çiçek ve yaprak şeklinde yapılan işlemeler. İlk peygamber ve ilk insan Âdem aleyhisselamdan beri insanlar örgü örmesini biliyorlardı. Yapılan tarihi araştırmalar neticesinde M.Ö. 2000 yıllarının örgü örneklerine ait bilgiler elde edilmiştir. İğne ile yapılan örgülerin Orta Asya’dan Anadolu yoluyla Avrupa’ya yayıldığı tahmin edilmektedir. On ikinci yüzyılda Balkanlara, oradan da İtalya yoluyla bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Tığ ile yapılan örgüleriyse, İspanya’da kurulan Endülüs Emevileri öğreterek yaygın hale gelmesine sebep olmuşlardır.

Oya dantelden farklıdır. Oya yapma, çiçekle örgü sanatının birleşmesinden doğmuştur. Dünya dillerinde bulunmayan oya kelimesi, bu işin Türklere ait bir sanat olduğunu gösterir. Kadın ve kızların iç dünyalarının zerafetini ifade eden göz nuru oyalar, günümüzde Türk el sanatlarından biri olarak önemini muhafaza etmektedir. Köy ve kasabalarımızda genç kız ve kadınlarımız bu ince zevkin güzel örneklerini vermeye devam etmektedirler.

İğne oyasında kullanılan teknikler yöreden yöreye farklılık gösterir. İpekten yapılan iğne oyası ince işçilik gerektirir. Küçük iğnelerle, iplikler düğümlenerek yapılan bu türden oyalarda motiflerin dik durmasını sağlamak için gerekli yerlerine saç, at kılı veya ince tel katılır. Oya bittikten sonra da kitre, zamk veya yumurta akı sürülerek sertleştirilir. İpek ve pamuk ipliğinin kullanıldığı tığ oyası, tığla zincir çekilerek yapılır. Mekik oyasının malzemesi tığ oyasının aynısıdır. Belli uzunlukta bir ipliğe işlenmek istenen motifin biçimi verilir ve mekikteki iplik halkalanarak örülür. Firkete oyası pamuk ipliğinden yapılır. Bir firketenin iki koluna geçirilen iplikler ortada tığı ile işlenir. Firkete enindeki bu oyanın bir kenarına tırtıl, boncuk veya pul geçirilir. Koza oyasının malzemesi koza ve ipektir. Oyanın bir parçası ipekle örüldükten sonra kozalardan yapılmış motifler eklenir. Yün oyasında ise yünden yapılmış motifler iğne veya tığla işlenmiş parçaya dikilir. Yine istenen biçimi vermek için bir zamk kitre veya yapıştırıcı bir sıvı ile ıslatılarak parmakla bastırılır. Mum oyasında ise motifin sertliği mumla sağlanır. Boncuk oyasında boncuk hatta inci kullanılır. Atkılı ve çizgili bir teknikle yapılan oyalara “dokuma oyası” denir.

Oyalarda maydanoz, dut, zeytin gibi yaprak; karanfil, menekşe, mine, papatya gibi çiçek; söğüt, kavak, çınar selvi gibi ağaç; çilek, dut, iğde portakal gibi meyve; biber, bamya enginar gibi sebze motifleri çok görülür. Dağ, tepe, kaya gibi manzara ayrıntıları, cami kapısı, köprü, kubbe, pencere, köşk parmaklık gibi mimari ayrıntılar, kelebek, kuş, arı, tavşan, kirpi, solucan, geyik, yılan gibi hayvan ve çeşitli insan figürlerinin kullanıldığı da görülür.


2-) Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel.


3-) Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel.


4-) Mec. İnce, güzel, nazik.


5-) 1. genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ ya da firkete ile yapılan ince dantel. 2. ince, güzel, nazik.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Embroidery.
  • İngilizcesi İngilizce = Lace.
  • İngilizcesi İngilizce = Pinking.
  • İngilizcesi İngilizce = Embroidery on the edge of a garment.
  • İngilizcesi İngilizce = Kind of embroidery.
  • İngilizcesi İngilizce = Needle lace.

Örnek Cümleler

  • Oy verme yaşının 18'den 16'ya düşürülmesi teklifi, senatoda 2 hayır ve 1 çekimser Oya karşın 131 evet ile kabul edildi.
  • KKTC’nin Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın da katıldığı basın toplantısının ardından, temsilcilik önüne KKTC reklamları giydirilmiş bir otobüs ile siyah taksiler getirildi.

Sizde içinde "Oya" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler