Poliakrilamid Jel Elektroforez Ne Demek

1-) Proteinlerin ve nükleik asitlerin, poliakrilamid destek tabakası üzerinde elektriksel bir akım etkisiyle moleküler ağırlıklarına göre göç ettirilmeleri ve görüntülenmeleri temeline dayalı biyokimyasal bir yöntem.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Polyacrylamide gel electrophoresis.

Sizde içinde "Poliakrilamid Jel Elektroforez" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler