Psikopati Ne Demek

1-) Alm. Psychopathie (f), Fr. Psychopathie (f), İng. Psychopathy. Bir akıl hastalığı veya zeka geriliği olmaksızın sosyal ve ahlaki standartlarla bağdaşmayan davranışlar. Psikopatlar hasta olmasalar bile hastalık sınırına yaklaşmış kişilerdir. Genellikle normal görünüşlü kişiler olduklarından çok önemli görevlere kadar yükselebilirler. Ruh hastası olarak hastaneye yatırıldıkları pek nadirdir.

Psikopatlık derece derecedir. Kimisinde hafif titizlik, kimisinde ise nöbet nöbet gelen huysuzluk ve hırçınlık görülür. Bazılarında durum o derece ilerlemiştir ki, delilikle aralarında kıl payı bir fark kalmıştır.

Henderson psikopatinin üç alt derecesini tarif etmiştir:

1. Özellikle saldırgan olup, kendisine ve başkalarına karşı şiddet gösterilerinde bulunan tipler.

2. Yetersiz ve pasif tipler (hırsızlar, yalancılar ve dolandırıcılar).

3. Entellektüel, dahi tipler.

Bu sınıflandırmanın ışığı altında aşağıdaki psikopat türleri açığa çıkar: Öfkeliler, sebatsızlar, ataklar, yalancılar, anarşistler ve çeşitli suçları adet haline getirenler.

Psikopatinin özel ve belli bir sebebi bilinmemektedir. Her vak’a için ayrı bir irsi, şahsi veya çevreye ait faktörlerin birarada etkili olduğunu düşünmek gerekir.

Tedavisi: Psikopatinin tedavisi sadece tıbbi bir mesele olmaktan çok, aynı zamanda sosyal bir meseledir. İlerinin psikopatı olacak çocuk keşfedilmeli ve onun hassas sinir sistemi dikkate alınarak ailesi, öğretmeni ve terbiyecileriyle hekimler elele vererek normal bir insan haline getirilmesine çalışmalıdırlar. Psikopat bütün şartlarda karşısında anlayışlı, kendisini suçlamak yerine yardım etmeye çalışan kimselerin olduğunu anlamalıdır.

Yetişkin psikopatlar hastane tedavisine ihtiyaç gösterirlerse de, bu tedavinin nasıl yapılacağına dair bugün elde kesin metod ve ölçüler yoktur. Bu iş için bildiğimiz klasik akıl hastaneleri uygun değildir. Bu maksat için belli psikiyatrik tesis ve imkanları bulunan rehabilitasyon merkezlerinin yapılması icab eder. Tedavisi, bir taraftan ikna, telkin ve öğretim, diğer taraftan da çeşitli tıbbi vasıtaların kullanılması ile olur. Böyle bir müesseseyi “iyileşti” kaydı ile terkeden bir psikopat hayatı boyunca devamlı kontrol ve takip altında kalmalı, her anormal ve sosyal dışı davranışı yeni bir tedavi devresini icab ettirmelidir.


2-) Akıl hastalığı.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Psychopathy.

Sizde içinde "Psikopati" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler