Return Ne Demek

1-) Dönüş


2-) Geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek, avdet etmek


3-) Eski sahibine dönmek


4-) Yanıtlamak, cevap vermek


5-) Mukabele etmek


6-) Geri getirmek


7-) Geri göndermek, iade etmek


8-) Ödemek


9-) (kar) sağlamak, getirmek


10-) (tenis) iade etmek (topu)


11-) Resmen ilan etmek veya bildirmek


12-) Dönüş, geri dönüş, geri geliş, geri gidiş, avdet


13-) Geri getirme


14-) Geri gönderme, iade


15-) Eski haline dönüş


16-) Tekrar tutma, nüksetme


17-) Tekrar olma


18-) Kar, kazanç, hasılat, faiz


19-) Resmi rapor


20-) Çoğ


21-) Dönmek, geri dönmek, misilleme yapmak, nüksetmek, tekrarlamak, geri gelmek, geri vermek, iade etmek, geri göndermek, getiri sağlamak, getirmek (faiz vb), beyan etmek, resmen bildirmek, hüküm vermek, karar vermek [mahk.], yansıtmak, milletvekili seçmek


22-) dönmek


23-) geri dönüş


24-) f. 1. geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek: return home eve dönmek. return to normal normale dönmek. 2. geri vermek, iade etmek: Have you returned the pencil you borrowed? Ödünç aldığınız kalemi iade ettiniz mi? 3. geri göndermek; geri getirmek: The company returned my check. Şirket çekimi geri gönderdi. 4. (kar) getirmek/sağlamak. 5. İng., pol. (milletvekilini) seçmek. 6. tenis (topu) geri vurmak. 7. resmen bildirmek. i. 1. dönüş. 2. geri verme, iade. 3. geri gönderme; geri getirme. 4. kar, kazanç; faiz. 5. çoğ. kar, kazanç. 6. çoğ. istatistik cetveli. 7. vergi beyannamesi, bildirge.


Sizde içinde "Return" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler