Sürre Ne Demek

1-) Para, Para Kesesi. Hacc Mevsiminde Osmanli Halifelerinin Bir Kafile Ile Mekke Ve Medine'de Mübarek Yerlere Ve Huccacin Işlerine Harcanmak Üzere Gönderdikleri Para Ve Sair Kiymetler. Bu Paranin Kendisine Teslim Edildiği Kimseye Sürre Emini Denirdi. Bunun Emrine Verilen Askeri Birliğe De Sürre Alayi Denilmiştir. Gönderilen Para Ve Sair Maddi Değerlere De Sürre-I Hümayun Denilmiştir. Padişah Yardimlari.


2-) Osmanlı padişahlarının her yıl Mekke ve Medine'ye gönderdikleri para ve armağanlar.


3-) 1. para kesesi. 2. hediye. 3. osmanlı devletinde halifelik makamınca mekke ve medine fakirleri ile alimlerine gönderilen para.


4-) (C.: Sürer - Sürrat) Göbek.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = [Surré] hum, whiz, make hissing or whirring or humming sound, buzz.

Benzer Kelimeler

Sizde içinde "Sürre" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler