Sırmadan Ne Demek

1-) nihan HİKMET giz Kahramanmaraş ilçesinde bir baraj Sac sırımı da denilen, Tunceli yöresine özgü bir tür hamur yemeği ince metal tabaka çinliler'le ipek ticaretinde aracılık yapanlara verilen isim İnsan aklının yeterince açıklık getiremediği şey Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey, giz:"Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna." Atasözü. İnsan aklının yeterince açıklık getiremediği şey:"Bu bahçede açılan her gonca / Sırlar açıyor yerden gökten." T. Oflazoğlu Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince metal tabaka Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey, giz gizli hakikat, gizli iş, Allah'ın hikmeti Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, tecrübe ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı Bak: Sırr serair


Sizde içinde "Sırmadan" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler