Sadakat Ne Demek

1-) SADAKATDoğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmuş samimi ve sağlam dostluk, içten bağlılık ve gerçek dostluk kalb doğruluğu, samimiyet ve ihlas anlamında bir İslam ahlakı terimi. Doğru olmak, sözünde durmak ve sözünü yerine getirmek anlamına gelen sadaka (sa-da-ga) fiilinden türemiş bir isimdir.

Doğru muamelede bulunmak, sıdk ve ihlas ile dostluk etmek, herhangi bir kişisel çıkar ve garazdan uzak ve her yönüyle Allah rızası için halis olan dostluk da sadakattir. Sadakat; daha ziyade kardeşinin Allah rızası için iyiliğini istemek ve ona hayırhak olmak, kardeşlik ve dostlukta halis ve samimi olmak anlamlarında kullanılır. Herhangi bir doğruluk ve dürüstlüğe de sadakat denilir. Zıddı hıyanettir. Sıdkın (doğruluğun) zıddı ise kizb (yalan)dir.

Müslümanların işlerinde ve çeşitli muamelelerinde birbirlerine karşı sadakat borcu vardır. Mesela evlilikte karı koca birbirlerine karşı sadakatle mükelleftirler. Evlilik süresince zevc ve zevce birbirlerine karşı sadakat göstermek mecburiyetindedirler. Eşler arasında boşanma sebeplerinden birisi de sadakat borcunun ihlalidir. Nasıl olursa olsun eşler arasında sadakatin ihlali geçimsizlik sebebidir.

İşçinin yanında çalıştığı işverenin iş sırlarından öğrendiklerini, işverenin rakibine açıklaması doğru değildir. İşçinin öğrenmiş olduğu sırları saklaması bir sadakattir. İşçinin sadakatsiz olması, işveren için haklı bir fesih hakkı doğurur. İşveren, işçinin sadakat borcunu ihlalinden zarara uğramışsa, bu zararın tazminini isteyebilir.

Müslümanlar sözlerinde ve işlerinde sadık olmalıdırlar. Muamelelerinde ve iş münasebetlerinde çeşitli hile ve dalaverelerle birbirlerini aldatanlar haindirler. Peygamberimiz "Bizi aldatan bizden değildir" buyurmuştur. Dostluk, kardeşlik ve vefakarlık da bir sadakattir. Verilen sözü yerine getirmek, ahdinde durmak, borcu ödemek, din ve akılca lüzumlu görülen işleri ifa etmek, emanetlere riayet etmek, üzerine aldığı vazifeleri-hakkını vererek- yerine getirmek ve vazifeleri ehline vermek de sadakattir, aksi ihanettir.

Hakkı bilerek ibadet ve taatlarda ve kul haklarında tam bir sadakat gösteren, kötü huy ve nefsin afetlerinden temizlenen kimse sadakatli (sadık)" mü'mindir. Mü'minlerde sadakatül-hakk (hakka bağlılık) en önemli esas ve temel vazifedir.

İnsana sadakat yakışır görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah (Ziya Paşa)

Sırf Allah rızası için, iyilik ve hayır yollarında yardımlaşmak için sıdk ve ihlas ile dostluk etmek de sadakattir. Allah için doğruluk ve dürüstlük uğrunda, iman yolunda meydana gelen sadakati (dostluğu) muhafaza etmenin sevabı pek büyüktür. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah Teala Kıyamet gününde, benim büyüklüğüm için sevişenler (ve dost olanlar) nerede? Onları, benim himayemden başka bir gölgenin olmadığı himayem altında gölgelendireyim, diye buyurur" (Müslimden naklen Mansur Ali Nasıf, et-Tac, V, 83).

Yine Rasulüllah; aralarında akrabalık ve alış-veriş münasebeti bulunmadan Allah sevgisi ile O'nun yolunda sadakatle sevişenlerin derecelerine peygamberler ve şehidlerin gıbta edeceklerini anlatarak şöyle buyurmuştur: "Vallahi, onların yüzleri nurdur ve nur üzerindedirler. İnsanlar korktuğu vakit onlar korkmazlar, insanlar mahzun oldukları vakit onlar mahzun olmazlar. Haberiniz olsun ki, Allah'ın gerçek dostları için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de" (Ebu Davud'dan, et-Tac, V, 83).

Muhiddin BAĞÇECİ


2-) İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,

Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.

(Ziya Paşa)


3-) İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Örnek:Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum. R. H. Karay


4-) dostluk, içten bağlılık, doğruluk, vefalılık.


5-) (Sadaka. C.) Sadakalar.


Diğer Dillerdeki Anlamı

 • İngilizcesi İngilizce = Allegiance.
 • İngilizcesi İngilizce = Loyalty, fidelity, faithfulness, devotion, allegiance, constancy, faith, obedience, singleness, troth, trueness, trustiness, truth.
 • İngilizcesi İngilizce = Adherence.
 • İngilizcesi İngilizce = Credit.
 • İngilizcesi İngilizce = Faith.
 • İngilizcesi İngilizce = Fidelity.
 • İngilizcesi İngilizce = Loyalty.
 • İngilizcesi İngilizce = Faithfulness.
 • İngilizcesi İngilizce = Constancy.
 • İngilizcesi İngilizce = Devotion.
 • İngilizcesi İngilizce = Fealty.
 • İngilizcesi İngilizce = Troth.
 • İngilizcesi İngilizce = Trustworthiness.
 • İngilizcesi İngilizce = Truth.

Örnek Cümleler

 • Sadaka gibi verilmez Sadakat isteyen hepsini verir.
 • Sana ömür boyu Sadakat içinde kalacağıma söz veriyorum...
 •          Sadakat ve adamlarının 250 adet çeşitli markalarda silahlarını da emniyet güçlerine teslim ettiğini ifade eden İlhani, militanların, Aşterli, Hudur ve Sengihaht ilçelerinde çeşitli terör eylemlerinde bulunduklarını söyledi.
 • Jaua, dördüncü kez ameliyat masasına yattığı 11 Aralık’tan bu yana halk karşısına çıkmayan ve medyada yer almayan Chavez’in, gösterdikleri Sadakat için halka ve orduya teşekkür ettiğini söyledi.

Sizde içinde "Sadakat" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler