Selman Reis Ne Demek

1-) on altıncı yüzyıl Osmanlı denizcisi. Korsanlıktan yetişerek Osmanlı hizmetine girdi. Venediklilere karşı yapılan Mora Seferine, meşhur denizci Kemal Reis’in maiyyetinde bahriye sancak beyi olarak katıldı (1499-1500). 1498 yılında Ümid Burnundan dolaşarak Hindistan’a ulaşmanın mümkün olduğunu farkeden Portekizliler, Kızıldeniz ve Atlas Okyanusunda Müslümanlara sıkıntı vermeye başladılar. Sultan İkinci Bayezid Han tarafından Portekizlilerin zararına mani olmak için teknik ve stratejik malzemeyle birlikte Mısır’a gönderildi. Mısır donanmasını Osmanlı donanmasına benzer şekilde teşkilatlandırdı. Basra Körfezi ve Kızıldeniz girişlerindeki stratejik noktaları zabtederek Hindistan Ortadoğu ticaret yolunu ele geçirmeye çalışan Portekizlilere karşı mücadele etti. Gurab adıyla bilinen 50 çektiriden müteşekkil bir Mısır-Memluk filosuyla çıktığı sefer, Yemen’de ortaya çıkan isyan sebebiyle neticesiz kaldı. Mısır’ı fetheden Yavuz Sultan Selim Hanın emri üzerine eli altında bulunan donanmayı Cidde’den Süveyş’e getirdi (1517). Bir süre burada kalarak Süveyş Tersanesini genişletti. Sonra Haliç Tersanesinin genişletilmesiyle vazifelendirildi (1518) ise de, Kanuni başa geçince, Hind kaptanlığı ünvanı ile doğrudan doğruya Divan-ı hümayuna bağlı olarak Süveyş’teki Osmanlı filosunun başına tayin edildi. Bir taraftan Süveyş Tersanesini tanzim ederken, diğer taraftan Portekizlilere karşı mücadeleye devam etti. Mısır’a gelen Makbul İbrahim Paşayla bizzat görüşerek, kendi adıyla anılan layihasını sundu. Layihada; Portekizlilerin elinde bulunan limanların durumunu, Hint deniz yolunun Osmanlı ticaretine sağlayacağı faydaları anlattı. İbrahim Paşanın emriyle Süveyş kaptanlığını kurdu (1525). Süveyş’te inşa ettiği kırk beş parçadan müteşekkil donanmasıyla Hint Okyanusuna doğru yola çıktı. Aden’i aldı. Fakat ömrü Hind sularında dolaşmaya yetmeyip, gemisinde vefat etti (1529).

Osmanlı denizcileri, Selman Reis’in tecrübesinden istifadeyle Süveyş’ten Endonezya’ya kadar Müslümanların yardımına koştular. Devamlı şekilde Portekiz, Hollanda ve İngiliz donanmaları ile mücadele ettiler. Osmanlı Devleti güçsüz kalınca, yüz binlerce Müslüman, vahşi Haçlı denizcileri tarafından hayasızca katledildi.


Sizde içinde "Selman Reis" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler