Sense Ne Demek

1-) Algılamak


2-) Hissetmek, algılamak, sezmek, farkında olmak, anlamak, duyarlı olmak


3-) Duyu, his


4-) Gen çoğ


5-) 1) anlam; 2) do¤rultu


6-) v.sez:n.duyu


7-) i. 1. duyu, his: the five senses beş duyu. 2. akıl, zeka: bring s.o. to his senses bir kimsenin aklını başına getirmek. 3. fikir, düşünce: What is your sense of yesterday´s meeting? Dünkü toplantı hakkındaki fikriniz ne? 4. anlam, mana: In what sense is he using this word? Bu sözcüğü hangi anlamda kullanıyor?


Sizde içinde "Sense" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler