Silisyum Ne Demek

1-) Alm. Silizium (n), Fr. Silicium (m), İng. Silicon. Si sembolüyle gösterilen, ametal karakterli kimyasal bir element. Yıldız ve meteorlarda da çok bulunan silisyum, dünya kabuğunun yüzde 27,6 sı gibi büyük bir kısmını meydana getirir. Dünyada bulunan elementler içinde oksijenden sonra ikinci sırayı alır. Hayvan iskeletlerinde, bitki dokularında, denizlerde yaşayan diatomların hücrelerinin duvar yapılarında da bulunur. Normal olarak tabiatta serbest halde bulunmaz. Fakat hemen hemen bütün kayaçlarda, kum, kil ve topraklarda ya silis (SiO2) halinde veya oksijen ve alüminyum, mağnezyum, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum gibi başka elementlerle oluşturduğu silikatlar halinde bulunur. İlk olarak 1826 senesinde İsveçli kimyager Jakop Berzelius tarafından element olduğu fark edildi.

Özellikleri: Peryodik tabloda IV A grubunda yer alır. Atom numarası 14, atom ağırlığı 28,086 olup kristal haldeyken siyahtan griye değişen renge sahip sert ve kırılgan bir yapıdadır. Yoğunluğu 2,33 g/cm3 ve Mohs skalasına göre sertliği 7’dir. Silisyum 1410°C’de erir ve 2355°C’de kaynar. Elektriği iletme özelliği zayıf olup, ısıyla genleşme derecesi de azdır. Silisyumun birçok fiziksel ve kimyasal özelliği karbonunkine; yapısı elmasınkine benzer.

Si-28, Si-29 ve Si-30 olmak üzere üç kararlı izotopu ve dört radyoaktif izotopu bilinmektedir. Elektron düzeni 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 şeklinde olup bileşiklerinde 4+ değerlikli olabilir. Kimyasal yönden aktif bir element değildir.

Kullanılma alanları: Silisyumun elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf silisyum, bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyod ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. Metalurjide indirgeyici, çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. % 15 silisyum ihtiva eden çelik alaşımı, aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar; silisyum, oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemelerde, vernik ve emayelerde kullanılırlar.

Silisik asit: Silisyumun önemli bileşiklerinden biri. Kimyasal formülü Si (OH)4 olup, moleküllerin birbirleriyle kolayca kondenzasyon tepkimesine girmesi neticesinde, su açığa çıkar ve zincir yapısında polimerler veya üç boyutlu örgüler teşekkül eder. Silisik asit, alkoller veya silisyum tetraklorür ile meydana getirdiği esterler kararlı sıvılardır. Isıyla bozunmazlar; ısı transfer vasıtası olarak, hidrolik sıvıları ve yağlayıcı olarak kullanılırlar.


2-) Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,2C yoğunluğu 2,34 olan, 1420 °C'de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element (simgesi Si).


3-) Simgesi Si , atom numarası 14, atom kütlesi 28,0855 g olan, transistörlerde ve sertlik vermek üzere alaşımlarda kullanılan karbon grubundan bir ametalik element.


4-) Çok az miktarda bitkisel ve hayvansal dokularda, buğday samanı ve pirinç samanı gibi yemlerde ise fazla miktarda bulunan, sindirilemeyen ve bu nedenle hücre duvarı sindirimini olumsuz etkileyen, başlıca atılımı idrar olduğu için mineralce zengin çayırlarda otlayan hayvanlarda böbrek taşları oluşturabilen, civciv ve fareler için esansiyel bir element.


5-) Karbona benzeyen bir element. A.A. 28.2C A.S. 14, Ö. A. 2.42, E.S. 1420° C.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Silicon.
  • İngilizcesi İngilizce = Cilicium.
  • Fransızcası Fransızca = Silicium

Sizde içinde "Silisyum" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler