Tick 1 Ne Demek

1-) Tik tak etmek, iş?lemek, çalış?mak. off (listede bulunan bir maddenin) yanına iş?aret koymak: I need to tick off his name. Onun ismini iş?aretlemem lazım. along (iş?ler) iyi gitmek; (biri) mutlu bir ş?ekilde yaş?amak, hayatından memnun olmak: a??How´s Tayfun?a? a??He´s ticking right along.a? a??Tayfun nasıl?a? a??Yuvarlanıp gidiyor.a? (iş?leyen saatin çıkardığ?ı) tik tak sesi, tik tak. listede bulunan maddenin yanına konulan iş?aret ( ş¡ "


2-) f. 1. (saat) tik tak etmek, işlemek, çalışmak. 2. off (listede bulunan bir maddenin) yanına işaret koymak: I need to tick off his name. Onun ismini işaretlemem lazım. 3. along (işler) iyi gitmek; (biri) mutlu bir şekilde yaşamak, hayatından memnun olmak: “How´s Tayfun?” “He´s ticking right along.” “Tayfun nasıl?” “Yuvarlanıp gidiyor.” i. 1. (işleyen saatin çıkardığı) tik tak sesi, tik tak. 2. listede bulunan maddenin yanına konulan işaret (š).


Sizde içinde "Tick 1" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler