Ulüm-İ Nakliyye Ne Demek

1-) Ulum-i nakliyye, yüksek din bilgileri olup, aklın, insan dimağı gücünün dışında ve üstündedir. Bunlar hiçbir zaman, kimse tarafından değiştirilemez. Dinde reform olmaz sözünün manası budur. Ulum-i nakliyye Ehl-i sünnet alimlerinin (Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın yolunda olan ve onların bildirdiklerine uyan alimlerin) yazdıkları kıymetli kitaplardan öğrenilir. (Faideli Bilgiler)

Umre, kendisiyle öbür umre arasında işlenilen (küçük) günahlara keffarettir (onların af edilmesine, bağışlanmasına vesile olur). (Hadis-i şerif-Buhari)

Hacc-ı ekber, farz olan hacdır. Hacc-ı asgar ise, umredir. (Kuhistani)

Umre, Hanefi ve Malikilere göre sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet)dir. Şafiilere göre ömründe bir defa farzdır. (Alaüddin Haskefi, İbrahim Halebi)


Sizde içinde "Ulüm-İ Nakliyye" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler