Uluslararası Politika Ne Demek

1-) (Internatıonal
Polıtıcs) 1. Uluslararası sistem
içerisinde bir devletin resmi organları ara­cılığıyla başka devletlerle
girişliği karşılıklı siyasal ilişkilerin tü­mü.

2.
Uluslararası sistemin kendine Özgü koşullarını, bu ko­şulların oluşma
biçimlerini ve bunların devletlerin dış politika­ları üzerindeki etkilerini,
devletler arasındaki siyasal ilişkilerin uluslararası yapının tümü içerisindeki
yerini inceleyen disip­lin.


Sizde içinde "Uluslararası Politika" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler