Ward Off Ne Demek

1-) Savuşturmak, atlatmak, önlemek (tehlike), önlemek


2-) 1. (darbeyi) engellemek, savuşturmak, etkisiz hale getirmek, (darbenin) etkisini azaltmak; (darbeden) korunmak. 2. (kötü bir şeyi) defetmek, savmak.


Örnek Cümleler

  • And as all strains of flu use the same sugar - sialic acid - when infecting cells, the protein-based drug should Ward Off all types of the disease.

Benzer Kelimeler

Sizde içinde "Ward Off" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler