Yabgu Ne Demek

1-) Türklerde hükümdarlık ünvanlarından. Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman’ın ünvanı Yabgu idi. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar ve OğuzlardaYabgu, “hükümdar” manasında kullanıldı. Türk-İslam devletlerinde Yabgu yerine melik tabiri kullanılmaya başlandı. Yabgu ünvanı Selçukluların başlangıçta tabi oldukları Oğuz-Yabgu Devletinin adında görüldüğü gibi boy ve müessese adıyla beraber kullanılmıştır.

Yabgu, asil bir kökten gelen hükümdar ailesi mensubuydu. İrsiyet, tayin ve seçim yoluyla Yabgu olunurdu. Devlet ve ülke, Yabgu ile aile mensuplarının malıydı. Devletin yüksek makamları, Yabgunun oğulları veya hanedan mensuplarına aitti. Eski Türk devletlerinde görülen ortak iktidar sisteminde; doğudakine sol yabgu, batıdakine sağ yabgu denirdi. Ortak iktidar sistemindeki yabguluk, Göktürkler ve Karahanlılarda çok kullanılmıştır. Selçukluların ilk dönemlerinde hükümdar durumunda bir yabgunun bulunduğu görülmektedir.


Sizde içinde "Yabgu" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler