Yeni Dünya Düzeni Ne Demek

1-) (The \Ew World Order) 1980'li
yıl­ların ortalarından itibaren SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde görülen
açıklık, yeniden yapılanma, demokratikleşme vb. de­ğişmeleri kapsayan köklü
dönüşüm süreci, iki Aimanyamn birleşmesi, Körfez Krizi ve Körfez Savaşı gibi
gelişmelere paralel olarak, II. Dünya Savaşı sonunda dönemin süper güç­leri
SSCB ve ABD tarafından belirlenen statükonun bozulması, sosyalist blokun
çökmesi ile dünyanın tek kutuplu hale gel­mesi, tüm dünyada bir globalleşmenin
yaşanmaya başlanması sonucunda, ABD'nİn tüm dünyayı denetimine alma isteği doğ­rultusunda
önerdiği kapitalizm, demokratikleşme ve bütünleş­meye dayalı yeni bir güçler
dengesi İle yeni bir güvenlik siste­minin oluşturulmasını öngören sistem.


Örnek Cümleler

  • TEKRAR AB : Yeni Dünya Düzeni nedeniyle AB karşıtlığından artık vazgeçen büyük sermaye ve medya yeni iktidara büyük destek verdi.

Sizde içinde "Yeni Dünya Düzeni" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler