Zoralım Ne Demek

1-) ışlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü ya da bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, °müsadere. // tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması.


2-) Yasada gösterilen neden ve koşullara göre, kamu yararına olarak bir kimsenin taşınır ve taşınmaz mallarının devlet ya da kamu tüzel kişiliğince elinden alınması.


Diğer Dillerdeki Anlamı

  • İngilizcesi İngilizce = Confiscation, siezure, capture.
  • Fransızcası Fransızca = Saisie, capture, confiscation

Benzer Kelimeler

Sizde içinde "Zoralım" geçen bir cümle paylaşın !


Son Aranan Kelimeler